لیست اخبار صفحه :1
توصیه های تغذیه ای برای دانش آموزان در مدارس
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تشریح کرد

توصیه های تغذیه ای برای دانش آموزان در مدارس

یکی از بهترین مواد غذایی برای میان وعده دانش آموزان شیر است که والدین باید سعی کنند این ماده غذایی را در میان وعده فرزندان خود فراموش نکنند.

توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت انجام شد

توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت انجام شد

انتشار بسته اطلاع رسانی با محتوای «دانش آموز سالم با کوله پشتی مناسب» مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بسته اطلاع رسانی با محتوای «دانش آموز سالم با کوله پشتی مناسب» را منتشر کرد.