لیست اخبار صفحه :1
سرپرست پژوهشکده سلامت هرمزگان منصوب شد

سرپرست پژوهشکده سلامت هرمزگان منصوب شد

طی حکمی از سوی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه دکتر حبیب اله ترکی به عنوان "سرپرست پژوهشکده سلامت هرمزگان" منصوب شد. متن این حکم به شرح ذیل می باشد: