لیست اخبار صفحه :1
مراسم سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز
حضور دکتر غلامعلی جاودان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، رزمنده و جانباز دفاع مقدس در :

مراسم سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز

دکتر غلامعلی جاودان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان رزمنده و جانباز دفاع مقدس به همراه جمعی از رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس شاغل در دانشگاه علوم پزشکی در مراسم جهاد و مقاومت که با حضور مقام معظم رهبری بصورت ارتباط ویدئو کنفرانسی در سالن نیروی دریایی سپاه بندرعباس در حال برگزاری است شرکت کردند.