صفحه اصلی > منوی بالا > کتابخانه های دانشگاه > کتابخانه بیمارستان کودکان > معرفی کتابخانه  

 

هدف

اطلاع رسانی پزشكي به کلیه اساتید ، رزیدنتها و دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي با ارائه و تهیه جدیدترین کتب مرجع و مجلات
و رجوع به سایت های پزشكي معتبر مورد اشتراک دانشگاه

رئوس فعالیتهای انجام شده در کتابخانه 


عضو گیری  به صورت رسمی و صدور کارت عضویت جهت اعضاء مجاز کتابخانه به صورت مداوم

تهیه و تحویل لیست کتب مورد نیاز کتابخانه اطفال جهت خرید از نمایشگاه بین المللی تهران

تحویل کتب خریداری شده از کتابخانه مرکزی طبق روال اداری و انتقال کتب به کتابخانه کودکان

ثبت کتب خریداری شده

فهرست نویسی کتب جدید خریداری شده به روش غیر سیستماتیک و با روش دستی ( تعداد 130 جلد )

کد گزاری و رده بندی کتب فوق با روش غیر سیستماتیک و دستی

تحویل کتب مورد نیاز بخش های مختلف بیمارستان به مسئولین مربوطه

پیگیری های متعدد جهت خرید رایانه های مربوط به کتابخانه که خوشبختانه موفقیت آمیز بود

انجام پیگیری های لازم جهت نصب درب های ضد صوت در کتابخانه و دیگر موارد شامل نصب برد ، پوستر مربوط به آیین نامه کتابخانه و ...

حضور در کارگاههای کتابخانه دیجیتال به صورت هفتگی و حضور در جلسات مختلف کتابداران

 

رئوس فعالیتهای انجام شده در کتابخانه  - سال 92

 عضو گیری  به صورت رسمی و صدور کارت عضویت جهت اعضاء مجاز کتابخانه به صورت مداوم

 تهیه و تحویل لیست کتب مورد نیاز کتابخانه اطفال جهت خرید از نمایشگاه بین المللی تهران

 حضور در بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران ارديبهشت 92 و خريد كتب مورد نياز

 تحویل کتب خریداری شده از کتابخانه مرکزی طبق روال اداری و انتقال کتب به کتابخانه کودکان

 ثبت کتب خریداری شده

 فهرست نویسی کتب جدید خریداری شده به روش غیر سیستماتیک و با روش دستی

 کد گزاری و رده بندی کتب فوق با روش غیر سیستماتیک و دستی

 تحویل کتب مورد نیاز بخش های مختلف بیمارستان به مسئولین مربوطه

 حضور مسئول كتابخانه در کارگاههای کتابخانه دیجیتال ، علم سنجي و Medical Terminology به صورت هفتگی و  همچنين حضور در جلسات مختلف کتابداران

 امانت دهي كتاب به مراجعين مربوطه به صورت مداوم

 مسئوليت  نظارت بر كاربران اينترنت

 ارتباط مداوم با مسئولين امور رايانه اي بيمارستان و دانشگاه جهت پاسخگويي مناسب به مراجعين