صفحه اصلی > منوی بالا > کتابخانه های دانشگاه > کتابخانه بیمارستان شریعتی  > معرفی کارکنان 

فرزانه غلامزاده

کارشناس زیست شناسی عمومی

Fateme_far@yahoo.com

تلفن تماس: 3332424 داخلی 280