صفحه اصلی > منوی بالا > کتابخانه های دانشگاه > کتابخانه بیمارستان شریعتی  > معرفی کتابخانه 

معرفی کتابخانه:

کتابخانه بيمارستان شريعتي به صورت منسجم از مهر ماه 1391 با حضور يك نفر نيرو به عنوان كتابخانه تخصصي زنان و زايمان آغاز به كار كرد. بعد از گذشت دو ماه و مذاكرات صورت گرفته بين دانشكده دندانبزشكي و رييس بيمارستان و موافقت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه  با انتقال كتب دندانبزشكي به نام "كتابخانه تخصصي زنا ن و  دندانبزشكي " ناميده شد و جهت تأمین منابع علمی (فارسی و لاتین) فعالیت می‌نماید و نیز به منظور رسیدن به اهداف کتابخانه که همان اطلاع‌رسانی در خصوص کتاب و نشریه و همچنین سرویس‌د هی به اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و کارکنان در زمینه‌های اتخصصي و ایجاد بستری مناسب برای مطالعه مراجعین است ارائه خدمات مي كند.

  رده‌بندی کتاب‌ه ا به روش NLM بوده و مخزن کتابخانه به صورت بسته اداره می‌شود.

خدمات کتابخانه:

ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان طبق آئین‌نامه کتابخانه (شامل در اختیار قرار دادن منابع و کتب و نشریات) صورت می‌گیرد. مراجعه‌کنندگان به شرط عضویت می‌ت وانند از منابع کتابخانه بهره برده، همچنین کارکنان  این مرکز با تأیید کارگزینی بیمارستان می‌توانند از امکانات کتابخانه استفاده نمایند.

خدماتی که درکتابخانه ارائه می شود:

  • خدمات فهرست‌ن ویسی مواد کتابخانه‌ای (کتاب، لوح فشرده، ...) و ورود اطلاعات به دفتر ثبت.
  • خدمات آماده سازی و امانت مواد کتابخانه‌ا ی.
  • خدمات مرجع و اطلاع‌رسانی.
  • امانت کتب کتابخانه لوح‌های فشرده آموزشی کتابخانه.
  • تهیه لیست کتب و نشریات مورد نیاز از بخش‌های مختلف بیمارستان و ارائه آن به کتابخانه مرکزی جهت سفارش خرید.
  • شناسایی نیازهای اطلاعاتی مراجعه‌کنندگان و تهیه منابع مورد نیاز آن‌ه ا.
  • تهیه و پیگیری نشریات خارجی و گزارش کسری عناوین و شماره به کتابخانه مرکزی.
  • راهنمایی جست‌ وجوی مقالات مورد درخواست مراجعین از بانک‌های اطلاعاتی.

·         ارائه خدمات اینترنت جهت استفاده از کتابخانه و منابع کتابخانه دیجیتال همراه با بهره‌مندی از راهنمایی‌های کارکنان کتابخانه در این زمینه‌ه ا.

  • کپی مقالات.
  • راهنمایی استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و جستجوی مقالات پزشکی.