صفحه اصلی > منوی بالا > کتابخانه های دانشگاه > کتابخانه بیمارستان کودکان > معرفی کارکنان 

 

فریده حسن زاده 

کارشناس پرستاری

farideh.hassanzadeh53@gmail.com

تلفن تماس: 2- 33666240 داخلی 207