صفحه اصلی > منوی بالا > درباره کتابخانه > ساعات کار 

                       


                                ساعات کار کتابخانه: (مخزن ،بخش امانت ،و قرائت خانه )

                    

                       شنبه تا چهارشنبه: 7:30 صبح الی 20شب 

                            پنج شنبه: 8 صبح الی 13ظهر

                                     در ایام امتحانات

                      شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 22 شب