صفحه اصلی > منوی بالا > کتابخانه های دانشگاه > کتابخانه شهید محمدی  > ساعات کار کتابخانه 

ساعت کارکتابخانه:

 ساعت کار کتابخانه از 7:30صبح الی 10شب می باشد.

ساعت کارکتابخانه درفصول مختلف سال با توجه به نیاز مراجعین تغییرمی کند.