صفحه اصلي > منوی پایین > کارگاه های آموزشی 

 

 

 


 

 

برنامه کارگاه های کتابخانه در سال 95

 

1

زمان

مدرس

 

 

جستجوی پایگاه های اطلاعاتی

ساعت 9 الی 11

 

علم سنجی

ساعت 9 الی 11


 

پروپوزال نویسی

ساعت 9 الی 11


 

مقاله نویسی

ساعت 9 الی 11


 

مدیریت مراجع

ساعت 9 الی 11


 

آداب ویرایش و شیوه نگارش

ساعت 9 الی 11


 

انتخاب مجله مناس جهت چاپ مقاله

ساعت 9 الی 11


 

Scopus

ساعت 9 الی 11


 

Pubmed

ساعت 9 الی 11


  این کارگاه ها هر یکشنبه برگزار می گردد