صفحه اصلی > منوی پایین > راهنماهای آموزشی > صفحات وب راهنماها و مستندات  > uptodate 

                                               

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بھداشتی درمانی ھرمزگان

معاونت تحقیقات وفناوری

راھنمای آموزشی


 

تھیه کننده :

1 اعظم درتاج

کارشناس ارشد کتابداری

کتابدار کتابخانه مرکزآموزشی ودرمانی شھید محمدی بندرعباس

 

 

 

 

راهنماي پایگاه اطلاعاتی UpToDate

 

معرفی : منبع اطلاعاتی الکترونیکی است که برروي وب ودرقالب لوح فشرده منتشر می شود. کمپانی

 راه ، Joseph Rush دکتر وباهمکاري Burton D.Rose دکتر توسط 1992 درسال،UpToDate

اندازي شد. بانک اطلاعاتی UpToDate دربرگیرنده منابع اطلاعاتی بازیابی شده ومبتنی برشواهد

پزشکی است. این پایگاه درحقیقت یک سیستم پشتیبان تصمیم گیري بالینی است که به متخصصان بالینی

سراسر جهان کمک می کند تا در مورد تشخیص ، درمان ومراقبت از بیمار بهترین تصمیم رابگیرند .

اطلاعات این پایگاه همگی مبتنی برجدیدترین شواهد پزشکی است و سؤالات پزشکان را در سریع ترین

وساده ترین شکل ممکن پاسخ می دهد که خود موجب صرفه جویی در زمان، تصمیم گیري بهتروخطاي

کمتر می شود . در واقع این پایگاه همانند یک مشاور ومتخصص بالینی عمل می کند و به سؤالات

پزشکان درلحظه معاینه ودرمان بیمار پاسخ می دهد، ضمن اینکه اطلاعات پزشکان را به روز نگه داشته

وفرمتی ساده براي استفاده دارد.

این مجموعه همچنین شامل اطلاعات ارزشمندي در زمینه پاسخگویی به سؤالات بیماران است. بیش از

5700 نویسنده، ویراستار و داور شناخته شده جهانی طی یک فرایند ویراستاري دقیق با استفاده از

جدیدترین اطلاعات پزشکی این توصیههاي مبتنی بر شواهد را تولید میکنند. این پایگاه اطلاعاتی

10000 موضوع بالینی، 27000 شکل، 135 حسابگر شاخصهاي بالینی، 5100 اطلاعات دارویی، 1500

اطلاعات آموزشی بیماران، از 380000 رفرنس در 21 حوزه تخصصی بالینی را شامل میشود. اولین

تخصصی که به این پایگاه اضافه شد نفرولوژي بود که بعدا بیست تخصص دیگر تا به امروز به آن

اضافه شده است. این پایگاه اکنون متعلق به شرکت والترکلوئر می باشد. دراین مجموعه بیش از 460

ژورنال توسط ویراستاران ونویسندگان بازبینی می شوند وبه محض اینکه مطلب مهم جدیدي منتشر

 

شود، با داده هاي این مجموعه ترکیب می شود. پیشنهادات درمانی ارائه شده توسط این پایگاه همگی

داراي استناد به منابع معتبر هستند و به راحتی می توان به آنها اعتماد کرد. جامع تر از هر بانک اطلاعاتی

شامل بیش از 9500 موضوع مختلف در زمینه پزشکی و77000 متن کارشناسی شده (review-Peer (

می باشد .داراي لینک به چکیده هاي مدلاین وبانک اطلاعات دارویی است، همچنین شامل پیشنهادات

درمانی مبتنی بر بهترین شواهد پزشکی است . این پیشنهادات بر اساس مطالعات جدیدي است که تحت

عنوان Updates Changing Practice مشخص می شوند .

پوشش موضوعی UpToDate :

در این پایگاه بیش از 75 هزار صفحه متن وتصویر و بیش از 250 هزار منبع فراهم شده است و یک

پایگاه اطلاعاتی دارویی وپیوندهایی به چکیده هاي مدلاین نیز ارائه شده است . UpToDate بیش از

7300زمینه موضوعی را در 13 تخصص پزشکی پوشش می دهد که عبارت است از:

1 .کلیه

2 .اعصاب

3 .گوارش وکبد

4 .خون شناسی

5 .سرطان

6 .بیماري هاي عفونی

7 .ریه،حساسیت ها وایمنی شناسی

8 .اطفال

9 .روماتولوژي

10.زنان وزایمان وبهداشت زنان

11 .غدد درون ریز

12 .قلب وعروق

13 .طب خانواده واورژانس ، مراقبت هاي اولیه بزرگسالان

 

چگونه به پایگاه UpToDate دسترسی پیدا کنیم ؟

1 -از طریق آدرس ir.ac.hums.WWW وارد سایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شده و

بر روي آیکون منابع دیجیتال کلیک نمایید.


ازقسمت منابع دیجیتال آیکون UpToDate را انتخاب نمایید.

 

2 -محققین وپژوهشگران محترم دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان؛ اگر در خارج از دانشگاه علوم پزشکی

هرمزگان حضوردارند، جهت استفاده از VPN دانشگاه با مراجعه به لینک زیر می توانند، راهنماییهاي

لازم را دریافت کرده وپس ازنصب و اتصال به اینترنت دانشگاه از دسترسی هاي بیشتري که براي آنها

مهیا شده است استفاده کنند :

 http://hums.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=83&pageid=12848

 http://hums.ac.ir/uploads/conn.zip

www.Uptodate.com : پایگاه مستقیم آدرس- 3


درمرحله بعد وارد صفحه اصلی می شویم :

درصفحه اصلی با کلیک برروي Language صفحه اي گشوده می گردد که می توان زبان صفحه را

تغییر داد. زبانهاي پیشنهادي به شرح زیر می باشد .

 

 

درقسمت اصلی جستجو با کلیک برروي Topics All کادري گشوده می گردد که نوع جستجو را می

توان درهریک از گروههاي زیر انجام داد:

 گروه- 3 (Adult) بزرگسالان جستجودرگروه - 2(All Topics) موضوعات کلیه- 1

کودکان(Pediatric (4 -گروه بیماران ( patient ( 5 -جستجو درفرم گرافیکی موضوعات

(Graphics)

 

درکادر Search New عبارت جستجوي خود را وارد کنید . عبارت جستجو می تواند نام بیماریها،

علائم بیماري، رویکردها واختلالات آزمایشگاهی ، نام داروها ورده هاي دارویی باشد .سپس برروي Go

کلیک کنید .درصورتی که واژه اي را قبلا جستجو کرده باشید به محض وارد کردن چند کاراکتر ، این

 

 سایت ایندکس کلمات پیشنهادي جهت جستجو را نمایان می نماید . به منظور جلوگیري از نمایش این

ایندکس آیکون Remove را کلیک نمایید.

 

درصفحه نتایج جستجو با کلیک کردن روي عنوان یک زمینه موضوعی ، نتایج مربوط به آن موضوع

رامشاهده کنید.

اخص کردن عبارت جستجو:

براي بازیابی اطلاعات دقیق تر ، عباراتی را وارد پنجره جستجو کنید که دقیقا آنچه را که می خواهید

نشان دهد.براي مثال به منظور یافتن اطلاعاتی درباره چگونگی درمان فشار خون در دوران حاملگی ،

دقیقا عبارت pregnancy in hypertension of Treatment را وارد کادر جستجو نمایند

، زیرا این عبارت اطلاعات دقیق تري را نسبت به واژه Hypertension براي شما بازیابی می کند.

نکات جستجو:

1 .UpToDate اختصارات ومترادف هاي رایج را تشخیص می دهد. براي مثال کلمه GERD

نتایج مربوط به refluxdisease Gasteroesophageal ) بیماري رفلاکس مري) را

بازیابی می کند .

2 .در فرایند جستجواستفاده از حروف بزرگ یا کوچک نتایج یکسانی را بازیابی می کند .

3 .عبارت جستجو به طور خودکار درتمامی تخصص هاي موضوعی پزشکی تحت پوشش

UpToDate جستجو می شود.

4 .در Date UpTo نام یک نویسنده ، عنوان یک مجله وسال انتشار قابل جستجو نمی باشد.

 

دریافت زمینه هاي موضوعی ازصفحه نتایج جستجو :

بعد از وارد کردن عبارت جستجو واجراي جستجو توسط Date UpTo ، نتایج جستجو همانند تصویر

نمایش داده می شود .

با کلیک بر روي موضوع مورد نظر می توان اطلاعات مربوط به آن زمینه موضوعی را مشاهده کرد.

 

با اشاره موشواره برروي هرکدام از زمینه هاي موضوعی ، می توان در سمت راست صفحه، اطلاعات

جزئی تري مربوط به آن موضوع رامشاهده کرد ودرباره انتخاب مطلب مرتبط تر ومناسب تر، تصمیم

گیري مناسب تري نمود .

استفاده از پیشنهادهاي جستجو :

در برخی از موارد ، Date UpTo به هنگام جستجوي یک موضوع ، اصطلاحات تکمیلی یا

جایگزینی را پیشنهاد می دهد که در بالاي صفحه نتایج جستجو نشان داده می شوند . این موارد

عبارتند از :

1 .براي یک اختصار که در جستجو به کار برده شده است ، بیش از یک معنی وجود داشته

باشد.

2 .اشتباهات املایی یا سایر اشکالات تایپی دراصطلاح یا واژه جستجوي درج شده توسط

کاربروجود داشته باشد.

 

3 .دسته هاي عام تري از اطلاعات براي یک اصطلاح جستجو وجود داشته باشد. براي

"

مثال ، براي اصطلاح CEA دو معناي "antigen Carcinoembryonic

 endarterectomy Carotid "وجود دارد . UpToDate هر دو پیشنهاد را در

بالاي صفحه نتایج جستجو براي اصطلاح CEA ارائه کرده است.

 

با انتخاب اصطلاح پیشنهادي مورد نظر ، UpToDate تنها مدارکی را بازیابی می کند که

درباره موضوع انتخابی باشد ومدارك ناخواسته راحذف می کند.

چنانچه اطلاعاتی نظیر: تصویر، جدول ، فیلم و...نیاز باشد آیکون Graphics را کلیک نمایید.

 

درصفحه نتایج جستجو صفحه اي به شکل زیر نمایش داده می شود :

 

 

چنانچه می خواهید به صورت Point Power خروجی تهیه کنید برروي تصویر فوق کلیک نمایید .

وسپس گزینه PowerPoint To Export را انتخاب نمایید.

خروجی گرفتن :

درصورت نیاز به خروجی گرفتن از صفحه جستجو از آیکون EmailیاPrint دربالاي صفحه استفاده

نمایید.

 

 

Patient Info

 

 

 

 

e To Up حدود 1500مقاله براي آموزش وآگاهی بیماران وخانواده هاي آن ها فراهم کرده است .

این مطالب توسط متخصصان بالینی به زبان ساده نوشته شده است . اطلاعات مورد نیاز بیماران را

دردوسطح ارائه می دهد.

 

1 -Basics The :این مرحله حاوي مقالات 1 تا 3صفحه اي که به زبان اصلی نوشته شده وپاسخگوي

4تا 5 سئوال مهم بیماران می باشد.این مقالات براي افرادي است که در واقع به اطلاعات عمومی پیرامون

آن بیماري نیاز دارد.

2 -Basics the Beyond : این مرحله شامل مقالات 5 تا 10 صفحه اي است که جزییات بیشتري را

نسبت به مرحله قبل بیان می کند. براي اشخاصی که اطلاعات جامع ترنیاز دارند ویا کسانی که بصورت

حرفه اي وتکنیکی برروي موضوعات کار می کنند، می توانند از این بخش استفاده کنند.

Basics the all View : با کلیک برروي این آیکون کلیه موضوعات نمایان می گردد.

  hat’s New

 

با کلیک برروي این مورد می توان خلاصه اي از مهمترین اطلاعات جدیداضافه شده به پایگاه درهفته

هاي اخیر به تفکیک تخصص موضوعی را مشاهده کرد .

 

Practice Changing Up to Dates

 

 

 

 

 نظر به این که مهارتهاي بالینی ونحوه درمان بیماریها یا تجویز داروها درطول زمان ممکن است

دستخوش تغییراتی شود، تغییرات اینچنینی دربخشی تحت عنوان Updates Changing Practice

یا PCUs قرار داده شده است. ویراستاران این پایگاه به کمک متخصصان موضوعی مقالاتی را که قبلا

دراین سایت قرارگرفته ونتایجشان دچار تغییراتی گردیده است درقالب یک مقاله جدید دراین بخش قرار

می دهند.این توصیه ها توسط افراد ذیصلاح از طریق New s’What نیز قابل مشاهده است .به عبارت

دیگر تفاوت PCUs با New s’What دراین است که علاوه بر اطلاعات جدید، درPCUs

راهکارهاي بالینی نیز ارایه می گردد.

براي دستیابی به Updates Changing Practice به یکی از دو طریق زیر عمل نمایید:

1 -کلیک بر روي PCUs و وارد کردن موضوع مورد جستجو.

 

Practice Changing Updates وانتخاب What’s New آیکون برروي کلیک طریق از- 2

 

 

 

این مجموعه شامل جدول هایی براي محاسبه موارد مختلف درموضوعات پزشکی ازپیش تعیین شده اند

ودیگر نیاز به محاسبه نیست کافی است با قرار دادن اعداد ومشخص کردن واحد آن به محاسبه موضوع

مورد نظر رسید.مطابق نمونه زیر در قسمت Input اعدادمورد نظر را وارد ونتیجه را درسمت راست

صفحه مشاهده نمایید.

 

 ورود اطلاعات ودریافت محاسبه

پایگاه اطلاعاتی دارویی(Drug interactions :(

 

 

این پایگاه اطلاعاتی برنامه اي است که به تحلیل تداخل هاي مابین دارو با دارو ، گیاه دارویی با دارو

وگیاه دارویی با گیاه دارویی می پردازد.براي انجام جستجو نام داروي مورد نظر در پنجره جستجو وارد

می شود .بعد از انجام جستجو براي مشاهده نام تمام داروها وموادي که باداروي موردنظر تداخل دارند

نشان داده می شود . درشرایطی که نیاز به بررسی چگونگی تداخل دارویی در بین دو داروي خاص

وجود داشته باشد ، نام دو دارو به صورت جداگانه جستجو می شود. سپس با انتخاب گزینه analyze

وجود ودامنه میزان تداخل دربین دو دارو نشان داده می شود.

 

داروها از طریق نام تجاري قابل بازیابی هستند . براي مثال داروي آسپرین با استفاده از نام تجاري

Aspirin قابل جستجو است و با نام علمی acid Acetylsalicylic ویا ASA امکان دسترسی به

اطلاعات مورد نظر وجود ندارد. به هنگام جستجو با درج چند حرف ابتداي نام یک دارو وامکان

مشاهده یک سیاهه از نام داروهایی که با این چند حرف شروع می شوند ، وجود دارد اما درمواردي که

این حروف در سایر قسمت هاي نام دارو وجود داشته باشد ، داروها قابل بازیابی نیستند .

 

 

به عبارت دیگر براي بازیابی اطلاعات مربوط به یک دارو ،نام دارو به طور کامل وارد پنجره جستجو

می شود ویا اینکه براي جستجو، چند حرف ابتداي آن مورد استفاده قرارمی گیرد . به منظور حذف نام

یک دارو از فهرست داروهاي جستجو شده ، علامت تیک در کنار نام دارو را برداشته و دراین حالت

نام دارو حذف می شود و براي انجام یک جستجوي جدید با انتخاب list New یک صفحه جستجوي

جدید نمایش داده خواهد شد.

 

در صفحه نتایج جستجو سیاهه اي از داروها وموادي که تداخل دارویی دارند نشان داده میشود. دراین

پایگاه داروهاي متداخل به نسبت میزان خطر به هنگام مصرف همزمان در طیف هاي X,D,C,B,A مطابق

 

 

 

 

 

کد A : تداخل فارماکودینامیک و فارماکوکینیتیک در بین دو دارو وجود ندارد.

کد B : ممکن است دو دارو با یکدیگر تداخل داشته باشند اما هیچ مطالعه یا مدرکی مبنی بر مشکل

در ترکیب این دو دارو مشاهده نشده است.

 کد C : بین دو دارو تداخل وجود دارد اما فایده استفاده همزمان این دو دارو از مضرات آن بیشتر

است. نیاز به یک برنامه کنترلی براي شناسایی اثرات منفی ترکیب دو دارو میباشد. در تعداد اندکی از

بیماران در دوز مصرفی یک یا هر دو دارو نیاز به تعدیل وجود دارد.

 کد D : این دو دارو با یکدیگر تداخل دارند. به منظور شناسایی اینکه آیا مزایاي مصرف این دو دارو

از مضرات آن بیشتر است؛ وضعیت بیمار بایستی ارزیابی شود. کارهاي دقیق و مشخصی براي شناسایی

فواید و کاهش مضرات مصرف همزمان این دو دارو بایستی انجام شود. از قبیل: مشاهده دقیق وضعیت

بیمار به هنگام مصرف، تغییر در دوزها با توجه به شرایط بالینی بیمار و جایگزینی داروهاي معادل

 

کد X : بین دو دارو تداخل جدي وجود دارد به صورتی که میزان خطر ناشی از مصرف همزمان دو

دارو بیشتر از فواید آن است و نباید دو دارو را با یکدیگر براي بیمار تجویز کرد.