صفحه اصلی > منوی بالا > اعلام و اطفای حریق  

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس مجهز به سیستم اعلام و اطفای حریق می باشد