صفحه اصلي > منوی بالا > معرفی بخشها > خدمات فنی 

اهم فعالیتهای این بخش عبارتند از:

فهرست نویسی کلیه کتب موجود در کتابخانه براساس رده بندی  NLM

فهرست نویسی سایر منابع کتابخانه ای مانند CD

پرینت و برگه آرایی شلف منابع فهرستنویسی شده

مسئول بخش:

مهدیه دانشور   کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی