نظر شما راجع به کیفیت امکانات و محتوای سایت چیست؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

 • به اطلاع می رساند دسترسی آزمایشی (Trial ) دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعه تصمیم سازی بالینی Essential Evidence plus از ناشر Wiley در آدرس WWW.essentialevidenceplus. om تا 15 ژانویه 2017 فراهم شده است .
  به اطلاع می رساند دسترسی آزمایشی (Trial ) دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعه تصمیم سازی بالینی Essential Evidence plus از ناشر Wiley در آدرس WWW.essentialevidenceplus. om تا 15 ژانویه 2017 فراهم شده است .

 • به اطلاع می رساند دسترسی آزمایشی (Trial)دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات ناشرین ازطریق سیستم جستجو یکپارچه Remotexsدر آدرس http:// accucoms. remotexs. xyzتا پایان سال میلادی 2016 فراهم شده است
  به اطلاع می رساند دسترسی آزمایشی (Trial)دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات ناشرین ازطریق سیستم جستجو یکپارچه Remotexsدر آدرس http:// accucoms. remotexs. xyzتا پایان سال میلادی 2016 فراهم شده است

 • به اطلاع می رساند پیرو مذاکرات صورت گرفته مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی با ناشر Emerald دسترسی آزمایشی( Trial ) دانشگاهای علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات ناشر مذکور از طریق آدرس http: // www. emeraldinsight. com ازاین تاریخ 95/8/23 به مدت سه ماه فراهم شده است
  به اطلاع می رساند پیرو مذاکرات صورت گرفته مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی با ناشر Emerald دسترسی آزمایشی( Trial ) دانشگاهای علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات ناشر مذکور از طریق آدرس http: // www. emeraldinsight. com ازاین تاریخ 95/8/23 به مدت سه ماه فراهم شده است

 • قابل توجه مراجعین محترم
  قابل توجه مراجعین محترم به اطلاع می رساند دسترسی دانشگاه به بانک اطلاعاتی reaxys از طریق آدرس www.reaxys.com می باشد

 • قابل توجه مراجعین محترم
  قابل توجه مراجعین محترم به اطلاع می رساند دسترسی آزمایشی دانشگاه ها به مجموعه cochrane clinical answers از ناشر Wiley از طریق آدرس http:// cochrane clinical answers.com تا 15 زانویه 2017 فراهم شده است .

 • قابل توجه مراجعین محترم
  دسترسی این پایگاه Primal Pictures از طریق لینک ذیل http://www.anatomy.tv می باشد

 • قابل توجه مراجعین محترم
  سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاهها

 • قابل توجه فارغ التحصیلان محترم کتابخانه مرکزی تسویه حساب با این واحد منوط به تحویل یک نسخه از پایان نامه می باشد
  قابل توجه فارغ التحصیلان محترم کتابخانه مرکزی تسویه حساب با واحد

خدمات الکترونیک
کمیته ها
خدمات الکترونیک